e-cademi:
tanysgrifo

Pris: £395 y flwyddyn

  1. Rho dy fanylion cyswllt yn y blychau isod
  2. Gwiria dy e-bost am gadarnhâd
  3. Bydd manylion mewngofnodi dy ysgol yn dy gyrraedd erbyn y diwrnod gwaith nesaf ynghyd ag anfoneb i'w ddanfon ymlaen i swyddog cyllid yr ysgol
  4. Rhanna'r manylion mewngofnodi gyda staff dy ysgol di yn unig
  5. Ymhen blwyddyn, byddwn yn cysylltu i weld os hoffech barhau â'r tanysgrifiad am flwyddyn arall.

    Rwy'n parchu dy hawl i breifatrwydd.