e-cademi

Blwyddyn 3 a 4

Pecynnau sy'n targedu gofynion Cam Cynnydd 2 y Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

2x wers fideo

Seintiau Cymru

Gweithgareddau ar draws y Camau Cynnydd, yn dathlu holl seintiau Cymru!

Agor
1x wers fideo

Diwrnod y Cadoediad

Creu dyluniad o gofeb lleol.

Agor
4x gwers fideo

Trympiau'r Tywysogion

Cywain cronfa ddata o Oes y Tywysogion a chreu gêm 'Top Trumps'.

Ar gael cyn bo hir!
3x gwers fideo

Y Glaniwr!

Codio gêm glanio UFO ar blaned anghysbell!

Agor
2x gwers fideo

Cyfathrebu arlein

Defnyddio e-bost a chyfathrebu arlein yn ddiogel.

Agor
3x gwers fideo

Curiad Calon

Defnyddio taenlenni i ymchwilio i effaith ymarfer corff ar guriad calon.

Agor