e-cademi

4x pecyn

Tymhorol

Gweithgareddau CC1-3

Agor
4x pecyn

Meithrin a Derbyn

Cyflwyno'r FfCD

Agor
4x pecyn

Blwyddyn 1 a 2

Cam Cynnydd 1 y FfCD

Agor
5x pecyn

Blwyddyn 3 a 4

Cam Cynnydd 2 y FfCD

Agor
9x pecyn

Blwyddyn 5 a 6

Cam Cynnydd 3 y FfCD

Agor

Fframwaith Rhyngweithiol

Gweld sgiliau'r pecynnau yng nghyd-destun y FfCD.

Agor

Croeso i'r e-cademi!

E-cademi yw’r datrysiad digidol cyflawn gan Yr Ysgol Ddigidol.

Daw’r adnoddau ysgol-gyfan ar ffurf tanysgrifiad blynyddol. Yn ychwanegol i’r holl weithgareddau presennol, mae adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu yn fisol, รข’r cyfan wedi ei fapio i Fframwaith Cymhwysedd Digidol Cwricwlwm i Gymru.

Porwch y pecynnau sydd ar gael gan glicio ar y botymau.

[Bydd angen mewngofnodi i agor y pecynnau.]