e-cademi

Blwyddyn 5 a 6

Pecynnau sy'n targedu gofynion Cam Cynnydd 3 y Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

3x gwers fideo

Cysawd yr Haul

Creu dogfen ymchwil er mwyn cynhyrchu fideo esbonio ar un o blanedau Cysawd yr Haul.

Agor
3x gwers fideo

Codio'r Haul

Defnyddio codio crwban i greu dyluniad geometrig o'r Haul.

Agor
4x gwers fideo

Machlud Glan Môr

Animeiddio golygfa glan y môr.

Agor
7x gwers fideo

App: Cestyll Cymru

Dylunio a chreu app ar gestyll Cymru.

Agor
3x gwers fideo

Osgoi Comedau

Codio gêm arcêd yn arddull yr 80au.

Agor
3x gwers fideo

Seintiau Cymru

Gweithgareddau ar draws y Camau Cynnydd, yn dathlu holl seintiau Cymru!

Agor
4x gwers fideo

Y Cregyn Aur

Defnyddio sgiliau codio pellach i greu gêm arcêd.

Agor
4x gwers fideo

Mandala

Codio dyluniadau Mandala anhygoel!

Ar gael cyn bo hir!
3x gwers fideo

Celf Bop Shepard Fairey

Defnyddio sgiliau graffeg ddigidol i ailgreu arddull Shepard Fairey.

Agor