e-cademi

Meithrin a Derbyn

Pecynnau o weithgareddau sy'n cyflwyno'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a sgiliau digidol cychwynnol.

2x Wers fideo

DYMA'R DYFEISIAU!

Cyflwyniad i ddyfeisiau digidol.

Agor
2x Wers fideo

DECHRAU CODIO

Rhaglennu gyda chyfarwyddiadau.

Agor
2x Wers fideo

CERDDORIAETH DDIGIDOL

Defnyddio technoleg i greu ac arbrofi â cherddoriaeth.

Agor
2x Wers fideo

CYFLWYNO'R CAMERA

Creu a golygu delweddau a ffeiliau fideo.

Agor